PARK OTMARA VAŇORNÉHO

PARK OTMARA VAŇORNÉHO

Patrně první zahradní úpravy této lokality souvisely se stavbou novogotické reálné školy v roce 1855, které ustoupil i krátký úsek městské hradby a dále pak se stavbou budovy gymnázia v roce 1882.

Na plánu města z roku 1882 je zřejmá neformální parková úprava mezi těmito dvěma budovami. Později prostor fungoval jako dvě samostatné školní zahrady, patrně s didaktickou i užitkovou funkcí. Další parková úprava vznikla kolem roku 1952 sloučením těchto dvou zahrad. V centru byl vodní prvek v podobě kašny, jejíž okolí bylo osazeno lavičkami a skalkou.

Park byl postupně zahušťován vesměs chaotickou výsadbou dřevin. V roce 1990 byla kašna nahrazena vodním střikem na betonovém podstavci. V roce 2019 došlo k celkové úpravě parku, změně povrchů, redukci zahušťujících výsadeb a nové výsadbě dřevin. Do parku byla instalována nová kašna a její okolí bylo upraveno a uzpůsobeno k pobytu a zastavení.

Autor textu: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., zahradní architekt města Vysoké Mýto

Zdroj: MĚSTSKÉ PARKY A SADY ( propagační leták )

Vydalo: město Vysoké Mýto, 2022

Image
Image
Image
ATIC - logo
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Provoz Turistického informačního centra je financován z rozpočtu města Vysoké Mýto. Pardubický kraj poskytl dotaci z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji".

logo infocentra

Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 96
Vysoké Mýto, 566 01
 
tel.: 465 466 112
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
web: infocentrum.vysoke-myto.cz

Provozní doba

Po - Pá: 8:30 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 17:00 (květen - říjen)
So, Ne, svátky: 10:00 - 17:00 (listopad - duben)